Copyright 2014 Estetlans .  All Rights reserved  .  e-mail: biuro@estetlans.com.pl
Usługi wykonujemy z najwyższą starannością, jednak czasami się zdarza, że interpretacja przepisów różni się od stanowiska, jakie zajmie w tej sprawie organ podatkowy lub sąd. Ich stanowiska pojawiają się z pewnym opóźnieniem, zwykle dopiero wtedy, gdy w wyniku kontroli następuje spór na linii podatnik - organ kontrolujący. Na wypadek skutków błędów i niekorzystnych rozstrzygnięć, nasze biuro posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Powierzenie nam do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest w pełni bezpieczne.
Cenę usługi ustalamy indywidualnie, po uprzednim zebraniu informacji na temat rozmiarów prowadzonej działalności i zakresu zamawianych usług, gdyż koszt usługi staramy się jak najbardziej dopasować do potrzeb i wymagań klienta. Za sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych pobieramy cenę równą wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za świadczone usługi.
Gwarancja bezpieczeństwa danych z iBard24
Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24
Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Nasze ceny podajemy w kwotach netto, do których należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w Polsce w dniu wykonania usługi (obecnie jest to 23%).

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność
oferujemy specjalne rabaty.
start       oferta      współpraca      kontakt